T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ATAŞEHİR - Dr.Nurettin Erk - Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

    Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı; rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi sistemleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

ALANYENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

ALANIN TANIMI

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı; rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi sistemleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

 

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI     

ANADOLU TEKNİK LİSESİ

1. RÜZGÂR ENERJİSİ SİSTEMLERİ

Tanımı: Rüzgâr enerjisinden elektrik üreten küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Rüzgâr santralını kurma, işletme, bakım onarım yapma ve arıza giderme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek

 

GİRİŞ KOŞULLARI                                    

Öğrencilerin sağlık durumu, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

 

 

İSTİHDAM ALANLARI       

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı’ndan mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1. Rüzgâr enerji santrallerinde,

2. Güneş enerji santrallerinde,

3. Küçük rüzgâr türbini kurulumu firmalarında,

4. Küçük güneş türbini kurulumu firmalarında,

5. Rüzgâr türbini üreten firmalarda,

6. Güneş paneli üreten firmalarda,

7. Diğer elektrik santrallerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI   

1. Program mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.

2. Programın uygulanabilmesi için yenilenebilir enerji teknolojileri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

 

EĞİTİMCİLER          

1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında, gerektiğinde yenilenebilir enerji teknolojileri alanı’nda sektör deneyimi olan mühendis, tekniker, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME    

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;

1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,

2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

 

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER      

Program, geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, yenilenebilir enerji teknolojileri alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

 

BELGELENDİRME  

1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.

2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.

4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

 

EĞİTİM SÜRESİ      

1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Haftalık Ders Çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ    

Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.

1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.

2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.

4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.

5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

 

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR   

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yenilenebilir enerji firmaları, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımının yapıldığı yerler ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

 

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;

1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanacaktır.

2. Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikleri kazanacaktır.

3. Alanın altında yer alan dallara ait temel yeterliklere sahip olacaktır.

4. Dalın/mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanacaktır.

5. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanacaktır.

 

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ         

1. Haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

2. Kazandırılacak yeterliklerin özelliklerine göre sektör ile iş birliği yapılarak iş başında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir.

3. Sektörde oluşan değişim ve gelişmelerin incelenebilmesi amacıyla gezi, gözlem ve inceleme çalışmaları yapılabilir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 14.06.2015 - Güncelleme: 14.06.2015 13:05 - Görüntülenme: 4352
  Beğen | 1  kişi beğendi

Etiketler :
enerji,